Art Advisory Service

Tworzenie programu kolekcji. Biorąc pod uwagę gusty i preferencje klienta.

Art Management

Oferujemy całościowe zarządzanie kolekcją.

Estate Planing

Konstruujemy strategie przekazywania kolekcji następnym pokoleniom.

Art Advisory Service

Tworzenie programu kolekcji. Biorąc w pierwszym rzędzie pod uwagę gusty, preferencje i oczekiwania estetyczne klienta przygotowujemy program kolekcji który równolegle uwzględnia najwyższy z artystycznego punktu widzenia poziom prac oraz możliwie najwyższy stopień wzrostu ich wartości.

Oferujemy obiektywne porady biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie interes naszego klienta – nie posiadamy własnych dzieł sztuki na sprzedaż ani też nie reprezentujemy żadnej galerii, domu aukcyjnego lub artysty.

W imieniu klienta negocjujemy i prowadzimy transakcje na rynku dzieł sztuki.

Nasz Art Advisory Service pracuje z wybitnymi domami aukcyjnymi, galeriami, prywatnymi dealerami sztuki oraz kolekcjonerami na całym świecie.

Posiadamy rozległą sieć specjalistów, ekspertów i konserwatorów dzieł sztuki potrafiących bezbłędnie rozwiązać każdy problem.

Zawsze niezależnie sprawdzamy autentyczność, stan zachowania, proweniencję, status prawny oraz wycenę wartości każdego dzieła sztuki które jest oferowane naszym klientom.

Na bieżąco informujemy klientów o aktualnej ofercie polskiego i międzynarodowego rynku sztuki w zakresie który ich interesuje. Przedstawiamy tendencje rynkowe, zmiany cen na prace danego artysty w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej, prezentujemy cykle i preferencje rynku dzieł sztuki.
W poszukiwaniu dzieł sztuki dla naszych klientów na bieżąco monitorujemy wszystkie polskie i większośc zagranicznych aukcji dzieł sztuki – stały przegląd oferty ponad 1000 domów aukcyjnych na świecie.
Art Management

Oferujemy całościowe zarządzanie kolekcją.

Przygotowujemy pełen, naukowy katalog kolekcji z dokumentacją fotograficzną oraz wyceną rynkową każdego obiektu.

Pomagamy w odpowiednim magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie, konserwacji , oprawie i ubezpieczaniu dzieł sztuki.

Zajmujemy się administrowaniem wszelkich wypożyczeń obiektów z kolekcji na wystawy, negocjujemy warunki takich wypożyczeń i ubezpieczenia prac.
Estate Planing

Konstruujemy strategie przekazywania kolekcji dzieł sztuki następnym pokoleniom.

Podpowiadamy najlepsze rozwiązania prawne związane z sukcesją kolekcji, towarzyszymy merytorycznie i organizacyjnie na wszelkich jej etapach.