Doświadczenie zawodowe

Robert Fizek

Historyk sztuki z kilkuletnią praktyką muzealną (praca w Muzeum Narodowym w Poznaniu) oraz ponad trzydziestoletnią praktyką na rynku dzieł sztuki (od 1987 roku działalność gospodarcza, do 2006 roku własna galeria sztuki dawnej i współczesnej).
Współtwórca kolekcji oraz stały doradca artystyczny Fundacji VOX-Artis, współpraca przy tworzeniu kolekcji Fundacji Kulczyk oraz Fundacji Signum. Asystent i kurator kilku wystaw muzealnych: „Józef Chełmoński” (Muzeum Narodowe w Poznaniu), „Od Picassa do Warhola” (Fundacja VOX-Artis wspólnie z Marlborough Gallery New York – CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu,), „Święci rewolucji. Maria Jarema Tadeusz Kantor” (Galeria Fizek).
Aktualnie skoncentrował się tylko na usługach doradczych w obszarze tworzenia kolekcji dzieł sztuki, zarówno dla klientów prywatnych jak i instytucjonalnych oraz doradztwie inwestycyjnym na rynku dzieł sztuki. Specjalizacja w sztuce polskiej i światowej XX i XXI wieku. Członek Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich (członek CINOA) i Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Sposób pracy

Najważniejszym warunkiej naszej działalności jest pełna dyskrecja, wszyscy nasi klienci mają 100% pewność że żadna informacja dotycząca naszej współpracy nie zostanie nigdy upubliczniona.
Podstawową zasadą jaką kierujemy się przy tworzeniu kolekcji sztuki jest uznanie, że kolekcja ma w pierwszym rzędzie odpowiadać zapotrzebowaniu estetycznemu jej właściciela. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, staramy się stylem i metodami pracy oraz profilem kolekcji dopasować do jego wizji, potrzeb, osobowości. Spotykamy się z klientami w muzeach i galeriach, oglądamy wystawy i targi sztuki, rozmawiamy o tym co się podoba lub nie. Z takich spotkań wyłaniają się gusty, preferencje i oczekiwania klientów – naszą rolą jest aby je nazwać, określić oraz jeżeli zapadnie taka decyzja wypełnić dziełami sztuki.
Tu rozpoczyna się drugi etap działalności. Wyszukujemy na polskim i zagranicznym rynku aukcyjnym, galeryjnym oraz wśród kolekcjonerów prywatnych dzieła sztuki, które odpowiadają kryteriom nowej, tworzonej właśnie kolekcji. Proponujemy jednak tylko rzeczy najlepsze artystycznie, prace które były reprodukowane w katalogach lub pokazywane na wystawach. Ich autentyczność nie może budzić żadnych wątpliwości. W razie jakichkolwiek pytań zasięgamy opinii najlepszych krajowych i zagranicznych ekspertów. Każdorazowo sprawdzamy źródło pochodzenia pracy oraz jej stan prawny. Tylko po przeprowadzeniu takiej selekcji obiekt może trafić do kolekcji. Zawsze jednak to klient podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą zakupu danego dzieła sztuki.
Przyjęte powyżej kryteria doboru prac gwarantują, że ich wartość artystyczna zawsze będzie wyjątkowo wysoka a wycena rynkowa będzie rosła, często znacznie ponad to co nazywamy „dobrą inwestycją”.
Stworzyliśmy kilkanaście sporych kolekcji prywatnych oraz kilka fundacyjnych. Nie możemy pochwalić się listą naszych klientów bowiem jest naszą żelazną zasadą, że nie ujawniamy nazwisk kontrahentów. Z instytucji, z którymi pracowaliśmy i którym pomogliśmy przy tworzeniu kolekcji można wymienić Fundację Kulczyk, Fundację Signum, Fundację VOX-Artis.